Badania na potrzeby oznaczania wyrobów znakiem CE


W Instytucie Spawalnictwa istnieje możliwość przeprowadzenia badań na potrzeby oznaczania wyrobów znakiem CE. Badania są prowadzone w akredytowanym laboratorium spawalnictwa.

Zakres oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych dotyczy: