Europejski Instytut Spawalnictwa
5 marca 2018

Egzaminowanie spawaczy w oparciu o akredytację PCA

Egzaminowanie spawaczy w oparciu o akredytację PCA

Informacja dla licencjonowanych egzaminatorów IS dot. egzaminowania i certyfikowania spawaczy w oparciu o akredytację PCA


Po egzaminie spawaczy prowadzącym do uzyskania certyfikatu w oparciu o akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji egzaminator Instytutu Spawalnictwa zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego następujące dokumenty:

  1. Deklarację bezstronności i poufności egzaminatora,
  2. Wniosek spawacza (Formularz FP-02/9 lub FP-02/9_a) wraz z załącznikami (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu),
  3. Formularz zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych – FP-87,
  4. Wynik egzaminu teoretycznego – Formularz FP-05 (dla każdego kandydata),
  5. Protokół z badań złączy spawaczy – Formularz FP-97 (dla każdego kandydata),
  6. Uproszczony protokół z egzaminu spawaczy – Formularz FP-93 lub FP-93_a (dla każdego kandydata),
  7. Zbiorczy protokół spawaczy – Formularz FP-98
  8. Oświadczenie komisji egzaminacyjnej/egzaminatora

UWAGA:
Zestaw pytań do egzaminu teoretycznego (na formularzu FP-04) będzie przekazywany egzaminatorowi mailowo.

pl_PLPolish
de_DEGerman pl_PLPolish