Europejski Instytut Spawalnictwa
5 marca 2018

Personel NDT

Personel NDT


 


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi kursy z zakresu badań nieniszczących. Po zakończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Ośrodek Certyfikacji.

Kursy są prowadzone w systemie MULTISEKTOR. Absolwenci kursów badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT) i radiograficznych (RT) dla stopni kwalifikacji 1, 2, 3 otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych „Wytwarzanie” i „Badania przed- i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem” oraz w sektorach wyrobu – wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Absolwenci kursów radiograficznej oceny złączy spawanych (RT2 ORS) dla stopnia kwalifikacji 2 otrzymują uprawnienia w sektorze przemysłowym „Wytwarzanie” oraz w sektorach wyrobu – wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t).

W sektorze przemysłowym „Utrzymanie ruchu kolei” w metodzie UT prowadzone są uzupełniające kursy 2. stopnia kwalifikacji, a ich absolwenci otrzymują uprawnienia nadawane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi również kursy spawania lub zgrzewania tworzyw termoplastycznych, w których absolwenci mogą uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego po egzaminie zgodnym z normą PN-EN 13067.

Kursy z zakresu badań nieniszczących

(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Badania wizualne (VT) (str. 22)
  Dofinansowanie z UE
 • Badania wizualne (VT) – MULTISEKTOR – rozszerzenie dla sektora przemysłowego „Badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem” (str. 22)
 • Badania wizualne – 2. Stopień – kurs uzupełniający – Badania wizualne odlewów i odkuwek
  Aktualności
 • Badania penetracyjne (PT) (str. 22)
  Dofinansowanie z UE
 • Badania magnetyczno-proszkowe (MT) (str. 23)
  Dofinansowanie z UE
 • Badania radiograficzne (RT) (str. 23)
 • Badania radiograficzne – ocena radiogramów spoin (ORS) (str. 24)
 • Badania ultradźwiękowe (UT) (str. 24)
  Dofinansowanie z UE
 • Badania ultradźwiękowe- podstawy – technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD-START) (str. 25)
  Aktualności
 • Badania ultradźwiękowe – 2. Stopień – technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej ( UT2-TOFD) (str. 25)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. Stopień – Phased Array (UT2-Phased Array) (str. 26)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. Stopień – sektor Utrzymanie ruchu kolei (str. 26)
 • Badania nieniszczące – BASIC – 3. STOPIEŃ – VT, PT, MT, RT, UT (str. 26)
  Dofinansowanie z UE
 • Szkolenia przed egzaminem recertyfikacyjnym – VT, PT, MT, RT i UT (str. 28)
pl_PLPolish
de_DEGerman pl_PLPolish