Procesy spawalnicze

Celem certyfikacji procesów spawalniczych jest potwierdzenie, że procesy te spełniają wymagania jakościowe zgodnie z PN-EN ISO 3834:2007/EN ISO 3834:2005